Göteborgs Projektet

Detta fotoprojektet startade jag 2015 och är ett pågående projekt där jag fotograferar kända och okända spännande människor eller som har en anknytning till Göteborg. ”Göteborgs Profiler” är pågående och kommer så att vara troligen ett par år ytterligare. Idag är ett 60-tal personer fotograferade och ytterligare ett antal personer tillkommer. Projektet är en gammal dröm som jag, Lennart Nilsson, burit på ett antal år innan jag kom igång för några år sedan. Det som fascinerar mig är att alla dessa personer som är fotograferade på ett liknande sätt, ändå visar så stora olikheter i kroppsspråk, kläder, händer och vad blicken kan berätta. Projektet är tänkt att mynna ut i en större utställning samt framöver även en bok. De bilder som visas här är ett mindre urval av hela materialet.

» Läs mer